Tài liệu chi tiết về tình hình nhập khẩu của Việt Nam với tất cả các nước tháng 8/2022

MỤC LỤC

Tổng cục Hải quan thông báo các số liệu về nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2022.

TÀI LIỆU VỀ TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VỚI TẤT CẢ CÁC NƯỚC THÁNG 8
 

Xem tài liệu tại đây.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Các dịch vụ vận tải khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *