VNT Logistics

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc năng động

Môi trường làm việc năng động

VNT Logistics chú trọng đến môi trường làm việc năng động, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân

Sẵn sàng trao quyền

Sẵn sàng trao quyền

Bạn sẽ thành công khi được trao cơ hội và nhận được sự hỗ trợ cần thiết

Nâng cao nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Nâng cao nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Bạn sẽ trở nên thành thạo khi được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ qua các case thực tế