Sáng ngày 25/04/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh
Nhìn lại năm 2021 đã qua là một năm thành công đối với VNT Logistics. Trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch Covid, VNT Logistics đã xuất sắc đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, doanh thu năm 2021 đạt 2.544 tỷ đồng, bằng 205,36% so với năm 2020 là 1.238 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 41,09 tỷ đồng bằng 410,9% so với kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã đặt ra là 10 tỷ và tăng trưởng 156,49% so với năm 2020 là 16,02 tỷ sau khi loại trừ hợp nhất lỗ kế hoạch từ công ty liên kết MPC là 44,81 tỷ và loại trừ lãi hoạt động tài chính 24,87 tỷ.

Xác định rõ mục tiêu chiến lược
Trong năm 2022, căn cứ theo tình hình thực tế, hiện nay vẫn phát sinh một số khoản chi phí lãi tài chính do tổng mức đầu tư lớn chưa thu được lợi nhuận ngay. VNT Logistics đã đặt kế hoạch năm 2022 với: Tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất lỗ, lãi vay 40 tỷ đồng (Lãi vay để đầu tư cho Cảng dự kiến 22 tỷ).

Để đạt được mục tiêu về kế hoạch năm 2022, HĐQT Công ty đã đưa ra các định hướng:
– Duy trì và phát triển các mảng kinh doanh hiện có như vận tải quốc tế đường biển, hàng không, contract logistics.
-Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào hạ tầng logistics tại khu vực phía bắc.
-Triển khai thành công các nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2022.
-Giám sát, hỗ trợ vốn và kinh doanh cho hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần Cảng Mipec, Công ty cổ phần Logistics Thăng Long, công ty Mitsui soko Việt nam.
-Tái cơ cấu các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn, các khoản nợ ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của VNT Logistics đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ tán thành cao. Hội đồng quản trị Công ty cam kết chỉ đạo Ban Điều hành nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra, đưa VNT Logistics bứt tốc mạnh mẽ, khẳng định vị thế, uy tín trong nước và quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *