Thông báo về việc chốt danh sách thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi cụ thể như sau:

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
  • Mã chứng khoán: VNT421032
  • Loại chứng khoán:   Trái phiếu chuyển đổi
  • Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/ Cổ phiếu                             
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2023
  • Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 trái phiếu nhận được 7.000 đồng)
    • Lưu ý: Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ)
  • Ngày thanh toán: 27/01/2023
  • Địa điểm thực hiện:

Đối với cổ đông lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/01/2023.

Lưu ý: Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trong trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Facebook
Twitter
LinkedIn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: