Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

  • Tên chứng khoán            : Cổ phiếu Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
  • Mã chứng khoán             : VNT
  • Loại chứng khoán           : Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá giao dịch         : 10.000 đồng/cổ phần                                 
  • Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền:  16/05/2022
  • Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  • Ngày thanh toán: 26/05/2022
  • Địa điểm thực hiện:

Đối với cổ đông lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/05/2022.

Lưu ý: Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trong trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Tệp đính kèm:

1. Giấy ủy quyền nhận cổ tức 

2. Giấy yêu cầu chuyển khoản nhận cổ tức

Facebook
Twitter
LinkedIn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: