Chìa khóa vạn năng – Sự phát triển của Vận tải đa phương thức

Chìa khóa vạn năng – Sự phát triển của Vận tải đa phương thức

Trong chuỗi cung ứng hàng hóa Logistics, có rất nhiều phương thức vận tải khác nhau. Mỗi phương thức vận tải đều tồn tại song song thế mạnh đặc trưng và nhược điểm ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hàng hóa. Từ lý do đó, việc hợp nhất các phương thức vận tải – […]

Thông báo về việc chốt danh sách thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi

THÔNG BÁO Về việc chốt danh sách thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách thanh toán lãi Trái phiếu chuyển đổi cụ thể như sau: Tên chứng khoán: Trái phiếu chuyển […]