VNT Logistics tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 25/04/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Đại hội cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Giang phát biểu tại Đại hội

Đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Nhìn lại năm 2021 đã qua là một năm thành công đối với VNT Logistics. Trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch Covid, VNT Logistics đã xuất sắc đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Doanh thu năm 2021 đạt 2.544 tỷ đồng, bằng 205,36% so với năm 2020 là 1.238 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 41,09 tỷ đồng tăng trưởng 410,9% so với kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã đặt ra là 10 tỷ.

Xác định rõ mục tiêu chiến lược

Trong năm 2022, căn cứ theo tình hình thực tế. VNT Logistics đã đặt kế hoạch năm 2022 với: Tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất lỗ, lãi vay 40 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu về kế hoạch năm 2022, HĐQT Công ty đã đưa ra định hướng phát triển cho Công ty như sau:

– Duy trì và phát triển các mảng kinh doanh hiện có như vận tải quốc tế đường biển, hàng không, contract logistics.
– Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào hạ tầng logistics tại khu vực phía Bắc.
– Triển khai thành công các nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2022.
– Giám sát, hỗ trợ vốn và kinh doanh cho hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần Cảng Mipec, Công ty cổ phần Logistics Thăng Long, công ty Mitsui soko Việt nam.
– Tái cơ cấu các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn, các khoản nợ ngân hàng.

VNT Logistics tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của VNT Logistics đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ tán thành cao. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra, đưa VNT Logistics bứt tốc mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong nước và quốc tế.

VNT Logistics tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Các cổ đông chụp hình sau khi bế mạc Đại hội
Facebook
Twitter
LinkedIn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: