Thông báo về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông cụ thể như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
 • Mã chứng khoán: VNT
 • Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ Cổ phiếu                             
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
 1. Lý do và mục đích:
 • Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

      2. Nội dung cụ thể:

 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 • Thời gian thực hiện: Khai mạc vào hồi 09h00 ngày 23/04/2024.
 • Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương – Số 02 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.
 • Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Khi đến tham dự đại hội các cổ đông cá nhân mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trong trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Facebook
Twitter
LinkedIn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: