Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cụ thể như sau:

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Chuyển đổi Công ty cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương
  • Mã chứng khoán: VNT421032
  • Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo
  • Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/Trái phiếu                            
  • Sàn giao dịch: HNX
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2023

– Tỷ lệ chuyển đổi: 8,01714 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 8,01714 cổ phiếu).

– Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu không chuyển đổi hết hoặc phần lẻ (nếu có): Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sổ cổ phiếu được chuyển đổi mỗi người sở hữu trái phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động hủy bỏ.

– Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách nhà đầu tư A có 105 Trái phiếu sẽ được nhận (841,7997 cổ phiếu = 105TP x 8,01714). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Nhà đầu tư A chỉ nhận được 841 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ  (0,7997 cổ phiếu ) sẽ được hủy bỏ.

– Thời gian đăng ký chuyển đổi:

Tại Ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Ngoại thương.

Ngày chuyển đổi: 27/01/2023

– Địa điểm thực hiện:

Đối với cổ đông lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/01/2023.

Lưu ý: Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu (sẽ được thu lại khi phát hành sổ Cổ phần), trong trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Facebook
Twitter
LinkedIn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: