VNT Logistics Hà Nội

NQ số 09/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng MIPEC trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn

Vui lòng xem file đính kèm:

Chi tiết

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: