Tuyển dụng nhân viên chứng từ

Số lượng tuyển dụng: 01 người Company Benefits Mức lương thưởng hợp lý không dừng lại ở tháng lương thứ 13. Phụ cấp hàng tháng gồm có: tiền ăn ca, công tác phí, xăng xe, điện thoại, trang phục theo từng vị trí. Thưởng định kỳ các ngày Lễ 30.4, 1.5, 2.9, Tết dương lịch, […]