Tin tức mới
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :  52 
Tuần :  193 
Tháng :  638 
Năm :  1.326 
Tất cả :  1.326 
1 Người đang online

Kết luận của Cơ quan thuế thanh kiểm tra năm 2018

2019-10-28 13:09:31
 Kết luận của cơ quan thuế 

           Lý do truy thu thuế của doanh nghiệp :
(Trích biên bản kiểm tra thuế)
Về việc tính thuế TNDN phải nộp do hạch toán chi phí lãi vay vượt định mức theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 27/02/2017 của Chính phủ, Doanh nghiệp có ý kiến như sau:
 

     Trong niên độ tài chính 2018, công ty chỉ có phát sinh một số giao dịch về mua bán hàng hoá với Công ty con, công ty TNHH Giao nhận vận tải Hà Thành, hoàn toàn không có quan hệ vay mượn về
tài chính Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành, là công ty con 100% vốn của Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương, cùng có trụ sở tại Việt nam và không có yếu tố nước ngoài (trụ sở, văn phòng tại nước ngoài), cùng thuộc doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo thuế suất 20%. Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà thành có cùng loại hình dịch vụ như Công ty mẹ, không được hưởng ưu đãi thuế, hạch toán độc lập và KQKD được hợp nhất vào Báo cáo tài chính Công ty mẹ hàng năm. Tuy nhiên, theo điểm 1.4 của mục VI kết luận của Biên bản kiểm tra, Cơ quan Thuế vẫn coi những hoạt động giao dịch giữa công ty mẹ con 100% vốn là giao dịch liên kết bị áp theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 27/02/2017 của Chính phủ, dẫn đến việc tăng số thuế TNDN phải nộp, do hạch toán chi phí lãi vay vượt định mức của khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Doanh nghiệp giả định, nếu Doanh nghiệp sát nhập Công ty con THNN Giao nhận Vận tải Hà thành 100% vốn vào Công ty mẹ, thì lại chắc chắn không thuộc doanh nghiệp bị điều chỉnh theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP nói trên. Đồng thời trong tổng chi phí lãi vay của doanh nghiệp có phát sinh cả phần lãi trái phiếu do công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi để đầu tư dự án, theo nguyên tắc được phép tính vào chi phí lãi vay của doanh nghiệp, do vậy đề nghị cơ quan Thuế xem xét tính toán đây là khoản chi phí hợp lệ của doanh nghiệp. Ngoài ra Doanh nghiệp cũng đã tham khảo rất nhiều Công văn, văn bản Hội nghị giữa các doanh nghiệp và Cơ quan Thuế về vấn đề lãi vay của doanh nghiệp bị điều chỉnh theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, thì Cơ quan Thuế vẫn đang trong quá trình báo cáo Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính Phủ xem xét giải quyết, mà chưa có một văn bản cụ thể được ban hành để hướng dẫn các doanh nghiệp. Năm 2018, với tình hình kinh doanh khó khăn, chi phí lãi vay lớn dẫn đến kết quả kinh doanh thấp, do đó nếu Doanh nghiệp lại phát sinh thêm thuế TNDN phải nộp do bị điều chỉnh theo mục 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, thì doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp kiến nghi, nên tạm dừng áp dụng mức 20% đối với các doanh nghiệp chịu một mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp, không có ưu đãi thuế, không có giao dịch liên kết và không có động cơ chuyển giá để giảm thiểu thiệt hại một cách đối đa cho doanh nghiệp.
http://m.danviet.vn/kinh-te/dn-lao-dao-vi-nghi-dinh-20-bo-truong-dinh-tien-dung-hua-sua-triet-de-1005646.html

Bài viết liên quan